GroenGelinkt

Contact info

info@denaamafdeling.nl
020-3080042

 

Dankzij GroenGelinkt wordt Natuur- en Milieueducatie (NME) integraal onderdeel van heel veel materiaal dat voor het onderwijs beschikbaar is. Het NME-materiaal kan daarmee worden ontsloten in al die leer- en werkomgevingen die in het onderwijs gebruikt worden en die aan Wikiwijs zijn gekoppeld.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (voorheen AgentschapNL), het Ontwikkelcentrum, de Groene Kennis Coöperatie en Stichting Kennisnet hebben  een samenwerkingovereenkomst getekend met als doel digitaal educatiemateriaal op het gebied van natuur, milieu en duurzaamheid breed toegankelijk te maken. Ook SME Advies is betrokken in dit landelijke programma.

Deze explanimation – gemaakt door in60seconds – legt heel helder uit wat GroenGelinkt precies is:

Scroll naar boven

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

De Naamafdeling

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief