Hersenz.

Contact info

info@denaamafdeling.nl
020-3080042

 

Casebeschrijving

Zes zorginstellingen verspreid over het hele land (De Noorderbrug, InteraktContour, Middin, SGL, SWZ en HelioMare) gaan een nieuwe formule ontwikkelen gericht op patiënten met ‘niet aangeboren hersenletsel’ (NAH). De formule biedt specialistische behandeling en begeleiding voor mensen met NAH en hun naasten als ze weer thuis zijn na ziekenhuis en/of revalidatiebehandeling. Door samen te werken willen de organisaties het aanbod voor cliënten met NAH in de re-integratiefase verbeteren. De ambitie is om een landelijke dekking te bieden en om met elkaar de kennis en de behandeling voor mensen met hersenletsel in Nederland te verbeteren.

Van het zorgadviesbureau Zadoks, kregen wij de opdracht een naam en pay-off te ontwikkelen voor dit aanbod waarmee de deelnemende organisaties zich kunnen profileren als specialist op het gebied van NAH. Regionaal blijft elke organisatie onder zijn eigen naam naar buiten treden en kan daarbij de formule gebruiken als ‘versterkende factor’. Landelijk zal de nieuwe merknaam geprofileerd worden.

Creatie begint altijd bij een briefing en het vaststellen van de criteria: waaraan moet de naam voldoen. Deze criteria bestaan uit de technische randvoorwaarden en zaken die betrekken hebben op de gewenste boodschap, de inhoudelijke criteria. De belangrijkste technische eisen zijn het merkenrechtelijk beschikbaar zijn van de naam en de mogelijkheid tot het claimen van een .nl-domeinnaam. Daarnaast bestaat een grote voorkeur voor een Nederlandstalige naam aangezien deze toegankelijk moet zijn voor een hele brede doelgroep in Nederland.

Uit onderzoek was gebleken dat de naam en pay-off helder het onderwerp beschrijven. De naam moet niet klinken als een organisatie aangezien. Het moet duidelijk zijn dat het gaat om een product / dienstenaanbod van 6 organisaties. Wat er gezocht wordt is een submerk. Het begrip NAH hoeft echter niet letterlijk terug te komen, maar wel een associatie met hersenen of hersenletsel. Dat blijkt mensen met NAH aan te spreken. Hersenen op zichzelf zijn medisch-technisch, maar het gaat erom: wat betekent dat voor het leven? In de naam zal naast een associatie met hersenen dus iets nieuws toegevoegd moeten worden. De naam moet aansprekend zijn voor cliënten, naasten en verwijzers, en dus niet te medisch of te betuttelend klinken. De doelgroep is breed, daarom zal de naam enigszins neutraal moeten zijn. Tenslotte moet de naam niet al te zwaar, maar positief klinken (zonder overdreven vrolijk te zijn) en refereren aan het bieden van perspectief.

In twee presentaties met respectievelijk 20 en 10 naamvoorstellen is door 6 organisaties een shortlist gekozen, waarbij er één duidelijk favoriet was. Gelukkig doorstond deze naam het uitgebreidere merkenrechtelijk onderzoek glansrijk en kon deze als merk worden vastgelegd.

Mensen met NAH gaan een zoekproces in naar het opnieuw invullen van hun leven en naar het vinden van een nieuw balans. De naam Hersenz. (mét punt) verwijst duidelijk naar deze herbalans. De punt achter –enz. verwijst naar ‘enzovoort’: verder komen. Tegelijk geeft de punt aan dat het een behandeltraject is met een begin én een eind.  –senz verwijst naar de zintuigen, gevoel en betrokkenheid. Kenmerkend voor NAH is de abrupte breuk in de levenslijn. Dit wordt heel duidelijk gesymboliseerd in het logo (door GreenCreatives).  Daarnaast zorgt het logo voor een eenduidige uitspraak: her-senz i.p.v. hersens.  De pay-off  ‘verder met hersenletsel’ vat de doelstelling van Hersenz. nog eens bondig samen.

Begin 2015 zijn 5 organisaties (Zozijn, Boogh, Siza, Pauwer en Gemiva-SVG) tot Hersenz toegetreden, waardoor een bijna-landelijke dekking ontstaan is.

Hersenz_dekking

Scroll naar boven

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

De Naamafdeling

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief